[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านเวียงพาน
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์












 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเวียงพาน เดิมเป็นโรงเรียนที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 17 ร่วมกับราษฎรบ้านผาแตกจัดตั้งขึ้นตามโครงการพิเศษ
ส่งเสริมชาวเขาให้รู้หนังสือไทย เมื่อปีพ.ศ.2499 โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียน ตช.ด.ที่ 3 บ้านผาแตก
ปี พ.ศ.2501 กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนเข้าเป็นโรงเรียนประชาบาล
และเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนบ้านผาแตก" เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2501 โดยมี นายตุ่น พงศ์อุดร ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่เป็นคนแรก
แต่เนื่องจากนักเรียนมาจากครอบครัวของชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) ทำให้การมาเรียนไม่สม่ำเสมอ ประกอบกับมีการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครอง
ทำให้จำนวนนักเรียนลดน้อยลง และนักเรียนที่เหลือส่วนใหญ่มาจากบ้านเวียงพาน นายตุ่น พงศ์อุดร จึงขออนุญาตย้ายโรงเรียนจากบ้านผาแตก
มาตั้งอยู่บริเวณวัดเวียงพาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2502 ปี พ.ศ.2519 จำนวนนักเรียนเพิ่มจำนวนขึ้น
ทำให้โรงเรียนย้ายออกมาตั้งในที่ดินของกรมการปกครอง ซึ่งตั้งอยู่หลังวัดเวียงพาน มีเนื้อที่ 9 ไร่
และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้ตรงกับชื่อหมู่บ้าน วันที่ 1 ตุลาคม 2549 นายปุณณวิช เทพสุรินทร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงพาน
โรงเรียนบ้านเวียงพานได้พัฒนาความเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษา และสภาพแวดล้อมขึ้นตามลำดับ

และในปีการศึกษา 2551 ได้เปิดห้องเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 62 คน
และได้ระดมทุนจากชุมชน สร้างอาคารเรียนสิบสองปันนา จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน โดยจัดเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้องเรียน
โดยใช้งบบริจาคจากชุมชน จำนวน 1,500,000 บาท

ในปีการศึกษา 2553 ได้สร้าง อาคารศูนย์อาเซียนศึกษา จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น จำนวน 3 ห้อง เป็นเงิน 2,500,000 บาท โดยจัดเป็นห้องสมุด
ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา ห้องประชุม และห้องผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2555 ได้สร้างอาคารเรียน จันผา 3 ชั้น จำนวน 5 ห้องเรียน เป็นห้องดนตรี และห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เป็นเงิน 3,800,000 บาท โดยระดมทุนจากชุมชน





โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053733626
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3