ชื่อ - นามสกุล :นายปุณณวิช เทพสุรินทร์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงพาน
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านเวียงพาน
Telephone :0823921028
Email :wps2554@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : บริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาประเภท (Buffer School)
หน้าที่ในกลุ่ม :